+84908886827 info@aitech-group.com

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ điều gì liên quan đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đến ngay với bạn!

Gửi
AITECH JOINT STOCK COMPANY
24 HUYNH VAN NGHE
    WARD 12, TAN BINH DISTRICT
    HO CHI MINH
    Việt Nam
+84908886827
aitech@ndt.com.vn
Google Maps