1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Đào tạo API 653


The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards.

COURSE OBJECTIVE

The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards. Above ground storage tanks are one of the critical production assets in process industry. How to adopt code rules for your plant’s storage tanks and various service conditions will be illustrated with numerous case studies. Important codes will be reviewed and discussed so as to address the difficulties and ambiguities you might have encountered during working.

BENEFITS OF ATTENDING THIS COURSE

1. Knowledge of API publications and other international standards which include:

2. Knowledge and expertise that are required for maintenance, rating, inspection, repair and alteration of in-service storage tank

3. Information of API Individual Certification Program and API 653 Inspector certification process.

4. The trainer is a practitioner with in-depth knowledge and experience about the industry that will benefit participants to learn about knowledge applications in real work.
Phương pháp chụp nhiệt bằng công nghệ hồng ngoại là phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất giúp phát hiện sớm các vấn đề về điện, cơ khí và các nguyên nhân khác
13-8-2020
Phương pháp Leak Testing hay còn gọi là Mass Spectrometer Leak Detector(MSLD) được sử dụng để tìm vị trí và xác định kích thước của chỗ rò vào hoặc rò ra
13-8-2020
AITECH NDT Cung cấp dịch vụ kiểm tra chụp ảnh phóng xạ cho các chi tiết máy bay, vật liệu composite, mối hàn, vật đúc tại phòng thí nghiệm hoặc hiện trường.
15-1-2020
Kiểm tra siêu âm thủ công là phương pháp kiểm tra không phá hủy dùng để kiểm tra bất liên tục bên trong chi tiết, tính đồng nhất vật liệu, chiều dày chi tiết.
15-1-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra