1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Đo chiều dày bằng siêu âm (UTM)


Phương pháp đo chiều dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) là một phương pháp không phá hủy để đo chiều dày kim loại của vỏ tàu, ống và thép cấu trúc.

Phương pháp đo chiều dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) là một phương pháp không phá hủy để đo chiều dày kim loại của vỏ tàu, ống và thép cấu trúc.

Phương pháp đo chiều dày là phương pháp quan trọng cho rất nhiều ngành công nghiêp nhằm giám sát sự ăn mòn và bào mòn. Phương pháp UTM được được sử dụng rộng rãi trên nhiều bộ phận và các cấu trúc khác nhau bao gồm vỏ tàu, ống, bồn áp suất và thép cáu trúc.

Tính lưu động của thiết bị kiểm tra UTM cho phép tiến hành việc kiểm tra tai công trường và kết quả được cho ra ngay tức thời. Nếu phương pháp UTM có phát hiện ra một bất thường nào đó ttrong quá trinh kiểm tra, chúng ta có thể dùng thêm phương pháp kiểm tra khác để hỗ trợ trong việc phân tích kết quả.
Siêu âm Long range là phương pháp kiểm tra cao cấp dùng để phát hiện ăn mòn tại những vị trí khó tiếp cần.
14-8-2020
Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn
14-8-2020
Phương pháp kiểm tra từ trường dò là phương pháp kiểm tra ăn mòn hoặc ăn mòn điểm trong kết cấu vật liệu sắt từ. MFL thường dùng trong kiểm tra đánh giá tình trạng đường ống, bồn chứa.
14-8-2020
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra