1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Phương Pháp Kiểm Tra Bằng Dòng Điện Xoáy


Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ.

Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ. Tuy nhiên, phương pháp ECT đem lại nhiều lợi thế, đó là:

- Không tiêu tốn vật tư, như sơn tương phản…

- Khả năng kiểm tra ở những nơi khó tiếp cận.

- Không đòi hỏi công tác chuẩn bị bề mặt, chảng hạn như không cần phải cạo bỏ lớp sơn, vì thế tránh mất thời giờ cho khâu chuẩn bị cho việc kiểm tra và cho việc sơn lại bề mặt.

- Độ nhạy được cải thiện khi cung cấp khả năng phát hiện các khuyết tật nhỏ hơn nếu dùng các   đầu dò được phát triển đặc biệt.

 

Các ứng dụng tiêu biểu:

- Giàn khoan dầu

- Tòa nhà

- Cầu

- Hệ thống tàu lượn trong khu vui chơi

-Tàu, thuyền, tàu ngầm…

- Cần cẩu

-Trụ điện

- Máy bay

 
Bằng cách thay đổi thời gian kích thích từng biến tử riêng biệt theo một quy luật xác định, một bề mặt sóng được phát ra theo một hướng xác định (do giao thoa sóng âm).
14-8-2020
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp
13-8-2020
Phân tích huỳnh quang tia X kết hợp khả năng phân tích nguyên tố nhanh, không phá hủy với các thư viện phần mềm theo từng lĩnh vực để đưa ra kết quả chính xác và kịp thời
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra