1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Phương Pháp Kiểm Tra Hạt Từ (Mt)


Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI)

Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI) là một phương pháp kiểm tra không phá hủy có thể phát hiện các khuyết tật trên bề mặt và ngay dưới bề mặt ở các vật liệt sắt từ. Phương pháp này thường được thực hiện để xác định khả năng phù hợp cho việc vận hành của chi tiết. kỹ thuật vừa nhanh và tương đối dễ áp dụng này được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực công nghiêp gồm hàng không vũ trụ, ô tô, hóa dầu, thép cấu trúc và sản xuất điện năng nhằm kiểm tra các sản phẩm và thiết bị như động cơ, các linh kiện của hệ thống treo và hệ thống thắng ở ô tô, sản phẩm đúc, rèn và mối hàn.

Phương pháp này có thể phát hiện các khuyết tật ở bề mặt và gần bề mặt như các vết nứt, vết chồng lấp, đường nối và các chỗ ngậm xỉ ở vật liệu sắt từ như sắt và thép. Một trong các ưu thế chính của phương pháp kiểm tra hạt từ là nó giúp hiện ra ngay lập tức các chỉ thị của khuyết tật hoặc bất liên tục.

Các kỹ thuật kiểm tra hạt từ của chúng tôi gồm có:

 - Bench( Dòng DC, Head shot, Cuộn dẫn trung tâm, Dòng xoay chiều, Dòng chỉnh lưu bán chu

  kỳ-HWDC)

  - Nam châm vĩnh cửu

  - Yoke(AC/HWDC)

  - Ring bench

  - Kỹ thuật Coil/cable wrap.

  - Kỹ thuật từ hóa bằng cọc.

Tiêu chuẩn áp dụng
Phương pháp đo chiều dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) là một phương pháp không phá hủy để đo chiều dày kim loại của vỏ tàu, ống và thép cấu trúc.
15-1-2020
Visual Testing là sự quan sát vật kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường hoặc gián tiếp qua các dụng cụ quang học để đánh giá các bất thường trên bề mặt
15-1-2020
The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards.
25-12-2019
Certified API 570 Piping inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection, alteration and repair of in-service metallic piping systems. The API 570 examination is designed to determine if applicants have such knowledge.
25-12-2019
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra