1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Phương Pháp Kiểm Tra Chụp Ảnh Phóng Xạ


AITECH NDT Cung cấp dịch vụ kiểm tra chụp ảnh phóng xạ cho các chi tiết máy bay, vật liệu composite, mối hàn, vật đúc tại phòng thí nghiệm hoặc hiện trường.

AITECH NDT Cung cấp dịch vụ kiểm tra chụp ảnh phóng xạ cho các chi tiết máy bay, vật liệu composite, mối hàn, vật đúc tại phòng thí nghiệm hoặc hiện trường. Đội ngũ kỹ thuật viên được phê chuẩn và có chứng chỉ quốc tế đáp ứng được những quy định khắt khe của ngành hàng không cũng nhưng công nghiệp dân dụng.  

Dịch vụ kiểm tra chụp ảnh phóng xạ

Tiêu chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn khác: AS, JIS, ASTM ….
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.
14-8-2020
Bằng cách thay đổi thời gian kích thích từng biến tử riêng biệt theo một quy luật xác định, một bề mặt sóng được phát ra theo một hướng xác định (do giao thoa sóng âm).
14-8-2020
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra