1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Leak Testing (Lt)


Phương pháp Leak Testing hay còn gọi là Mass Spectrometer Leak Detector(MSLD) được sử dụng để tìm vị trí và xác định kích thước của chỗ rò vào hoặc rò ra

Phương pháp Leak Testing hay còn gọi là Mass Spectrometer Leak Detector(MSLD) được sử dụng để tìm vị trí và xác định kích thước của chỗ rò vào hoặc rò ra của một hệ thống hay thiết bị chứa. Khí Helium có vai trò như chất đánh dấu được bơm vào trong vật kiểm tra đã được lắp sẵn thiết bị phát hiện rò. khí Helium rò qua vật kiểm tra sẽ đi vào hệ thống và áp suất riêng phần sẽ được đo và kết quả sẽ được hiển thị.

 

Kỹ thuật đo rò bằng siêu âm

Các thiết bị phát hiện rò bằng siêu âm rất nhạy với âm thanh. Khi một thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm chất lương cao được hiệu chỉnh phù hợp, thiết bị này có thể giúp người sử dụng nghe thấy một cú chớp mắt của con người. Loại kỹ thuật kiểm tra rò rỉ này có thể được thực hiện ở các nơi đóng kín hay hở và có thể được hiệu chỉnh để cô lập âm thanh tao ra từ rò. Phương pháp phát hiện rò bằng siêu âm tập trung vào một bằn tần âm thanh riêng biệt., vì thế tiếng gió, tiếng người, tiếng xe cộ và âm thanh từ các hoạt động thông thường sẽ  được lọc bỏ  và vì thế không ảnh hưởng đến độ chính xác của việc kiểm tra
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp
13-8-2020
Phân tích huỳnh quang tia X kết hợp khả năng phân tích nguyên tố nhanh, không phá hủy với các thư viện phần mềm theo từng lĩnh vực để đưa ra kết quả chính xác và kịp thời
13-8-2020
Phương pháp chụp nhiệt bằng công nghệ hồng ngoại là phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất giúp phát hiện sớm các vấn đề về điện, cơ khí và các nguyên nhân khác
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra