1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Kiểm tra Holiday (HoT)


Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp

 

Phát hiện holiday điện áp cao

Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp, có thể được sử dụng để kiểm tra lớp phủ dày tới 25 mm (1 ") và lý tưởng để kiểm tra đường ống và lớp phủ bảo vệ khác. Lớp phủ trên bê tông cũng có thể được kiểm tra bằng phương pháp này. máy dò điện áp holiday- DC liên tục và xung DC.

Phát hiện holiday DC liên tục

Các máy dò holiday DC liên tục, chẳng hạn như Máy dò holiday Elcometer 236, yêu cầu kết nối trực tiếp với chất nền dẫn điện. Máy kiểm tra holiday Elcometer 236 cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát hoàn toàn các cài đặt điện áp và độ nhạy và có sẵn trong 2 phiên bản - 15kV và 30kV.
Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI)
15-1-2020
Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ.
15-1-2020
Phương pháp đo chiều dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) là một phương pháp không phá hủy để đo chiều dày kim loại của vỏ tàu, ống và thép cấu trúc.
15-1-2020
Visual Testing là sự quan sát vật kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường hoặc gián tiếp qua các dụng cụ quang học để đánh giá các bất thường trên bề mặt
15-1-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra