1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Total Focusing Method (TFM)


Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.

Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua. Bằng cách áp dụng độ trễ truyền và nhận thích hợp cho dữ liệu quét A được thu thập từ bộ dữ liệu thu thập ma trận đầy đủ (FMC), TFM có thể hội tụ vào mọi vị trí trong vùng kiểm tra. Vì mọi điểm đều được hội tụ, TFM có thể cung cấp độ phân giải tốt hơn so với các kỹ thuật kiểm tra siêu âm mảng pha thông thường. Ngoài ra, bằng cách tính toán và áp dụng thời gian truyền theo nhiều chế độ khác nhau, TFM có thể cung cấp thêm nhiều thông tin về mẫu đang được kiểm tra.

 

Mặc dù có những ưu điểm được liệt kê ở trên, TFM cũng chịu những giới hạn vật lý của sóng siêu âm. Một khu vực kiểm tra có thể có độ nhạy kém do ảnh hưởng của tương tác với mặt phân cách, hạn chế hình thành chùm tia và gây suy giảm đường truyền. Do TFM là một phương pháp mới, tiêu chuẩn kiểm tra còn thiếu và độ phức tạp của hình ảnh TFM, người sử dụng thường không nắm rõ về các giới hạn vật lý của TFM và do đó, không thể xác định kế hoạch quét tối ưu để tối đa hóa SNR và xác suất phát hiện khuyết tật. Do đó, cần phải có công cụ ước tính độ nhạy cho kế hoạch quét kiểm tra TFM.

 

Ứng dụng trong kiểm tra mới hàn, chi tiết, kết cấu
Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp
13-8-2020
Phân tích huỳnh quang tia X kết hợp khả năng phân tích nguyên tố nhanh, không phá hủy với các thư viện phần mềm theo từng lĩnh vực để đưa ra kết quả chính xác và kịp thời
13-8-2020
Phương pháp chụp nhiệt bằng công nghệ hồng ngoại là phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất giúp phát hiện sớm các vấn đề về điện, cơ khí và các nguyên nhân khác
13-8-2020
Phương pháp Leak Testing hay còn gọi là Mass Spectrometer Leak Detector(MSLD) được sử dụng để tìm vị trí và xác định kích thước của chỗ rò vào hoặc rò ra
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra