1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Chụp Phim Kỹ Thuật Số (CR)


Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.

Chụp phim phóng xạ kỹ thuật số (CR) sử dụng tấm ghi hình ảnh phosphor thay thế phim trong các kỹ thuật X quang thông thường. Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp. Đầu tiên, nó gián tiếp chụp ảnh của một thành phần trên tấm phốt-pho, sau đó chuyển đổi hình ảnh thành tín hiệu số có thể được hiển thị trên màn hình máy tính. Chất lượng hình ảnh là trung thực nhưng có thể được tăng cường bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp (nghĩa là điều chỉnh độ tương phản, độ sáng, v.v. mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn). Điều quan trọng là phải biết cách sử dụng các công cụ, như điều chỉnh độ tương phản, ảnh hưởng đến hình ảnh.
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.
14-8-2020
Bằng cách thay đổi thời gian kích thích từng biến tử riêng biệt theo một quy luật xác định, một bề mặt sóng được phát ra theo một hướng xác định (do giao thoa sóng âm).
14-8-2020
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra