1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Kiểm Tra Ống


Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn

Kiểm tra bằng kỹ thuật Dòng điện xoáy (ECT)
Sử dụng phương pháp không tiếp xúc để kiểm tra các ống phi sắt từ. Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn, giảm chiều dày thành ống, và các vết nứt trong vật liệu phi sắt từ.
Ứng dụng cho:
• Bình ngưng
• Thiết bị làm nóng nước
• Bộ trao đổi nhiệt
• Điều hòa không khí

Kiểm tra bằng kỹ thuật Dòng điện xoáy mảng pha (ECA)
Hỗ trợ thêm cho phương pháp ECT để kiểm tra các khuyết tật tại vị trí giá đỡ, có hiển thị C-Scan, hỗ trợ đa tần số.

Kiểm tra bằng kỹ thuật Siêu âm đầu dò quay (IRIS)
Được sử dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm các vật liệu sắt từ, phi sắt từ và phi kim loại. Sử dụng kỹ thuật này có thể phát hiện các khuyết tật như giảm chiều dày thành ống do ăn mòn, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, nứt, và các vết cắt do vách ngăn. Kỹ thuật kiểm tra IRIS thường được sử dụng như một phương pháp đối chứng cho kỹ thuật từ trường xa, từ trường dò, và dòng điện xoáy.
Ứng dụng cho:

Nồi hơi
Thiết bị làm nóng nước
Bộ tản nhiệt khí
Bộ trao đổi nhiệt


Kiểm tra bằng kỹ thuật Từ trường xa (RFT)
Được sử dụng cho các kiểm tra đường ống bằng thép có từ tính như thép Cacbon thép không gỉ. Công nghệ của Olympus cùng với đầu dò từ trường xa có độ nhạy cao khi dùng để phát hiện và đánh giá các khuyết tật có thể tích lớn được tạo ra bởi ăn mòn, xói mòn, xước, và vết cắt do vách ngăn.
Ứng dụng cho:
Nồi hơi
Thiết bị làm nóng nước
Bộ trao đổi nhiệt bằng thép Carbon

Kiểm tra bằng kỹ thuật Từ trường gần (NFT)
Có tốc độ nhanh và chi phí thấp chuyên dùng để kiểm tra các ống thép Cacbon với các tấm tản nhiệt bao quanh. Kỹ thuật dựa trên đầu dò dòng xoáy kiểu driver-pickup cho tín hiệu rất dễ để giải đoán. NFT đặc biệt thích hợp cho kiểm tra các ăn mòn, xói mòn, hoặc ăn mòn pitting bên trong ống thép Cacbon. Tín hiệu của phương pháp NFT không sử dụng sự thay đổi về pha mà sử dụng hiệu ứng lift-off hay “fill factor” để giải đoán dựa trên biên độ phản hồi. Do độ đâm xuyên của dòng điện xoáy giới hạn ở gần bề mặt trong của ống nên các tấm tản nhiệt bên ngoài không ảnh hưởng đến tín hiệu.

Kiểm tra bằng kỹ thuật Từ trường dò (MFL)
Là công nghệ kiểm tra nhanh, thích hợp để đo tỷ lệ suy giảm thành ống và phát hiện các khuyết tật sắc nét như ăn mòn pitting, rãnh cắt, và các nứt dọc theo chu vi ống. MFL rất hữu hiệu cho kiểm tra ống thép Cacbon với tấm tản nhiệt nhôm do từ trường không bị ảnh hưởng bởi các tấm nhôm này.
Ứng dụng cho:
Thiết bị làm nóng nước
Bộ tản nhiệt khí
Bộ trao đổi nhiệt bằng thép Cacbon

 
Certified API 570 Piping inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection, alteration and repair of in-service metallic piping systems. The API 570 examination is designed to determine if applicants have such knowledge.
25-12-2019
Certified API 510 Pressure Vessel inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection, repair, and alteration of pressure vessels. The API 510 examination is designed to determine if individuals have such knowledge.
25-12-2019
AITECH cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra từ tính bậc 2
25-12-2019
AITECH cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra từ tính bậc 2
25-12-2019
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra