1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Kiểm Tra Truyền Âm (AET)


Điều này được thực hiện bằng cách gắn đầu dò trực tiếp vào chi tiết và tác dụng tải vào chi tiết kiểm tra. Cảm biến được gắn trên chi tiết kiểm tra để thu sóng âm và được khuếch đại lọc nhiễu và xử lý tín hiệu để phân tích và giải đoán

Kỹ thuật kiểm tra truyền âm là dựa trên nguyên lý phát hiện và chuyển đổi sóng đàn hồi tần số sang tín hiệu điện. Điều này được thực hiện bằng cách gắn đầu dò trực tiếp vào chi tiết và tác dụng tải vào chi tiết kiểm tra. Cảm biến được gắn trên chi tiết kiểm tra để thu sóng âm và được khuếch đại lọc nhiễu và xử lý tín hiệu để phân tích và giải đoán

 
Siêu âm Long range là phương pháp kiểm tra cao cấp dùng để phát hiện ăn mòn tại những vị trí khó tiếp cần.
14-8-2020
Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn
14-8-2020
Phương pháp kiểm tra từ trường dò là phương pháp kiểm tra ăn mòn hoặc ăn mòn điểm trong kết cấu vật liệu sắt từ. MFL thường dùng trong kiểm tra đánh giá tình trạng đường ống, bồn chứa.
14-8-2020
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra