1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Bảo Dưỡng Đại Tu


Dịch vụ Bảo Dưỡng Đại Tu Nhà máy điện, Đường ống, Nồi hơi, Gian khoan, Nhà máy lọc dầu, Nhà máy hóa chất, Nhà máy đường, bia, nước giải khát, giấy…

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra với đặc tính như sau:

Việc Bảo Dưỡng Đại Tu sẽ bao gồm

 

 
Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.
14-8-2020
Bằng cách thay đổi thời gian kích thích từng biến tử riêng biệt theo một quy luật xác định, một bề mặt sóng được phát ra theo một hướng xác định (do giao thoa sóng âm).
14-8-2020
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra