1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Tư vấn công nghệ hàn



 

 




Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI)
15-1-2020
Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ.
15-1-2020
Phương pháp đo chiều dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) là một phương pháp không phá hủy để đo chiều dày kim loại của vỏ tàu, ống và thép cấu trúc.
15-1-2020
Visual Testing là sự quan sát vật kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường hoặc gián tiếp qua các dụng cụ quang học để đánh giá các bất thường trên bề mặt
15-1-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra