1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6


Dịch Vụ Hàng Hải


AITECH được phê chuẩn của các tổ chức quốc tế về kiểm tra và đo chiều dày tàu theo các đăng kiểm Việt Nam VR và Đăng kiểm Nhật bản NK.

AITECH được phê chuẩn của các tổ chức quốc tế về kiểm tra và đo chiều dày tàu theo các đăng kiểm Việt Nam VR và Đăng kiểm Nhật bản NK.

 1. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)
 2. Kiểm tra siêu âm (UT)
 3. Kiểm tra thẩm thấu (PT)
 4. Kiểm tra từ tính (MT)
 5. Kiểm tra trực quan (VT)
 6. Đo chiều dày (UTM)
 7. Kiểm tra hút chân không (VaB)

 
Kiểm tra thẩm thấu mẫu khuyết tật từ các chi tiết nứt tự nhiên bằng thẩm thấu màu và thẩm thấu huỳnh quang
24-12-2019
Khóa đào tạo này tập trung vào việc củng cố và cải thiện các kỹ năng siêu âm, tần soát khuyết tật cho học viên đã được đào tạo kiểm tra siêu âm Level 1
24-12-2019
Đã từ lâu, kiểm tra siêu âm là một thuật ngữ khá quen thuộc với “Dân bảo trì”. Đây là một công nghệ được ứng dụng rộng rãi cho việc giám sát tình trạng máy móc, bảo trì chẩn đoán và nâng cao độ tin cậy hệ thống trong công nghiệp.
24-12-2019
Phương pháp chụp nhiệt bằng công nghệ hồng ngoại là phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất giúp phát hiện sớm các vấn đề về điện, cơ khí và các nguyên nhân khác đối với các thiết bị đang vận hành.
24-12-2019
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra