1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Dịch Vụ Thử Nghiệm


AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm: Thử kéo, Thử uốn , Thử va đập, Phân tích cấu trúc tế vi

AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm

 
AITECH cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra từ tính bậc 2
25-12-2019
Kiểm tra thẩm thấu mẫu khuyết tật từ các chi tiết nứt tự nhiên bằng thẩm thấu màu và thẩm thấu huỳnh quang
24-12-2019
Khóa đào tạo này tập trung vào việc củng cố và cải thiện các kỹ năng siêu âm, tần soát khuyết tật cho học viên đã được đào tạo kiểm tra siêu âm Level 1
24-12-2019
Đã từ lâu, kiểm tra siêu âm là một thuật ngữ khá quen thuộc với “Dân bảo trì”. Đây là một công nghệ được ứng dụng rộng rãi cho việc giám sát tình trạng máy móc, bảo trì chẩn đoán và nâng cao độ tin cậy hệ thống trong công nghiệp.
24-12-2019
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra