1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Dịch Vụ Thử Nghiệm


AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm: Thử kéo, Thử uốn , Thử va đập, Phân tích cấu trúc tế vi

AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm

 
Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn
14-8-2020
Phương pháp kiểm tra từ trường dò là phương pháp kiểm tra ăn mòn hoặc ăn mòn điểm trong kết cấu vật liệu sắt từ. MFL thường dùng trong kiểm tra đánh giá tình trạng đường ống, bồn chứa.
14-8-2020
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.
14-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra